Od založení po současnost

Kdo jsme - Mateřská škola Sluníčko, Třeboň, Svobody 1018, 379 01 Třeboň

 

Zřizovatel: Město Třeboň

Statutární zástupce: Bc. Zdeňka Feriančíková

 

Mateřská škola Sluníčko je pavilonová škola sídlištního typu. Škola byla původně projektována jako dvoutřídní mateřská škola a dvě třídy jeslí. Do provozu byla uvedena v roce 1979. Její ekonomická náročnost vedla původně město k záměru zrušení školy, souhlasilo však s projektem, který nabídl rozšíření kapacity školy a otevření školy dětem handicapovaným. Tento projekt se osvědčil a funguje již od roku 1991. Od té doby byly ekonomické náklady na provoz zásadně sníženy (změna vytápění, izolace, úspory), ale začíná se projevovat stáří budovy a s ním i nutné opravy. Mateřská škola Sluníčko je právním subjektem od roku 1998. Od 1. 1. 2003 k ní byla připojena Mateřská škola Kopeček a spojením obou škol vznikl nový subjekt Mateřská škola Sluníčko s odloučeným pracovištěm Kopeček. Celý subjekt má dohromady 9 tříd s celkovou kapacitou 196 dětí. Součástí školy jsou dvě školní stravovny a jejich kapacita činí 202 obědů.

Mateřská škola Kopeček byla uvedena do provozu v roce 1985. Byla postavena v akci Z jako dvoutřídní škola s kapacitou 70 dětí. Budova je přízemní z lehkého materiálu, který je kombinací betonu (podezdívky), dřevotřískových panelů a dřeva. Budova je obklopena velkou vzrostlou zahradou, která byla v roce 2003 dovybavena venkovními hračkami. Pracoviště Kopeček si zpracovává vlastní školní program, který současně slouží jako program třídní. V pedagogické oblasti je pracovišti ponechána plná autonomie, za kvalitu pedagogické práce nese zodpovědnost vedoucí učitelka. V oblasti ekonomické obě pracoviště spolupracují, ředitelství školy i administrativní agenda a účetnictví mají sídlo ve Sluníčku, Kopeček hospodaří s provozní zálohou.

Školní stravovny jsou vedeny jednou paní hospodářkou, mají společné účetnictví, ale každá vlastní sklad.

Pracoviště Sluníčko je škola panelová, ve které drobnými úpravami vzniklo 8 menších tříd. Cílem úprav bylo zvýšit efektivitu provozu školy a vytvořit prostor pro integraci dětí postižených. Současná kapacita školy je  140 dětí. Děti navštěvují 7 tříd, z nichž jedna má statut třídy speciální (třída pro děti s kombinovanými vadami). Naší snahou je, aby ve třídách byl co nejmenší počet dětí, které se mohou vzájemně dobře znát, komunikovat a přátelit .. Dostatek příležitosti k sociálním kontaktům a učení by mělo dětem dodat spolužití s mladšími i staršími kamarády.

V obasti speciální péče se snažíme, aby všem dětem byla v mateřské škole nabídnuta taková péče a vzdělání, jaké jsou odpovídající jejich aktuálnímu fyzickému a psychickému stavu. To znamená, že škola v rámci běžného vzdělávání připravuje programy jak pro děti handicapované tak pro děti talentované, zaměřujeme se na přípravu na školu a prevenci případné školní neúspěšnosti. Současně se snažíme, aby se zde v praxi naučily spolu žít děti z různých prostředí s rozlišným psychickým, sociálním i kulturním vybavením. Aby se učili vzájemnému respektování, úctě, ale i schopnosti sebeprosazení.

V mateřské škole byly od roku 1991 provedeny mnohé úpravy stavebního rázu, i tak je naším trvalým problémem nedostatek prostoru. Snažíme se efektivně využít každý kout zahrady, každou místnost pro činnosti dětí. Díky tomu máme velmi omezené úložné prostory. Neefektivní prostor spojovací chodby se změnil v keramickou dílnu, která je otevřena pro tvorbu nejen našich dětí, ale i školáků, středoškoláků a dospělých z Třeboně v době mimo provoz mateřské školy. Tato dílna by měla v praxi naplňovat náš záměr, aby mateřská škola Sluníčko byla otevřena všem dětem bez ohledu na věk a jejich psychické a fyzické vybavení. Na ni se nabalují další aktivity, jejichž smysl spočívá v naplnění zájmů dětí předškolního věku až mladých dospělých na bázi dobrovolnosti a potřeby vracet se do míst, kde se cítili dobře.

Z vlastních zdrojů a za spolupráce s klinickou logopedkou zajišťujeme logopedickou poradnu. Zatím jedenkrát týdně je otevřen klub pro maminky na mateřské dovolené. Při mateřské škole funguje Rada maminek jako výkonný orgán společnosti přátel dětí při Mateřské škole Sluníčko.

Kontakty

KONTAKTY

 

Mateřská škola Sluníčko, Třeboň
Svobody 1018, 379 01 Třeboň

 

Telefon: 384 70 16 11

 

Ředitelka:

Bc. Zdeňka Feriančíková, tel.: 384 70 16 12

 


 

RADY A TIPY  |  UŽITEČNÉ ODKAZY  |  ZÁPIŠ DO MŠ  |  DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout