7. třída - Berušky

Učitelky: Bc. Jitka Vonešová
Věkové složení:
 

Ve třídě Berušek  jsou starší děti, většinou předškoláci.

Dlouhodobým cílem je připravit děti ke zdárnému zvládnutí začátku povinné školní docházky.

Podporujeme iniciativu a pozitivní přednosti osobnosti dítěte, které vedou k jeho celkovému rozvoji a uplatnění ve společenském, ale i v každodenním životě. Rozvíjíme u dětí samostatnost, cílevědomost, trpělivost, ale i tvořivost při překonávání překážek a plnění úkolů. Zaměřujeme se na každodenní zařazování hudebních činností. Častým zpěvem si cvičíme paměť, pozornost, řeč, soustředění a utváříme pozitivní vztahy mezi dětmi a pohodovou atmosféru ve  třídě.  Velký důraz klademe na čtenářskou pregramotnost, s čímž souvisí i aktivity mimo budovu MŠ, jako např. návštěva knihovny, výstav,...

 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“

                                                                                                  Robert Fulghum

Kontakty

KONTAKTY

 

Mateřská škola Sluníčko, Třeboň
Svobody 1018, 379 01 Třeboň

 

Telefon: 384 70 16 11

 

Ředitelka:

Bc. Zdeňka Feriančíková, tel.: 384 70 16 12

 


 

RADY A TIPY  |  UŽITEČNÉ ODKAZY  |  ZÁPIŠ DO MŠ  |  DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout