4. třída - koťata

4. třída - Koťata

 

Učitelka: Eva Hosnedlová

Věkové složení třídy: děti 4-7 let

                                       

Naše třída se nachází v hlavní budově, v přízemí a sousedí se třídou ZAJÍČCI. S nimi si společně hrajeme i odpočíváme.

S dětmi pracujeme podle společných integrovaných bloků, operativně vytváříme výchovně tématické celky. Práce ve třídě je zaměřena především na celkovou připravenost nejstarších dětí do ZŠ, samostatnost při hrách, které stimulují současně několik oblastí psychomotorického vývoje (naučit děti hrát tyto hry bez vedení dospělích, tzn. aby je děti vyhledávaly i ve svém volném čase, mimo institucionální zařízení), propojování zrakových, sluchových a pohybových vjemů (rozvíjení intermodálních schopností), rozvoj kreativity ve všech směrech.

Nemalou pozornost věnujeme také kladnému vztahu k přírodě a všemu živému.