2. třída - broučci

2. třída - broučci

 

Učitelka: Bc. Jarmila Švecová, Bc. Zdeňka Feriančíková

Věkové složení: 3 - 7 let

 

Třída Brouččci se nachází v zeleném pavilonu a úzce spolupracuje s třídou Medvídků. Soustřeďují se v ní spíše mladší děti.

Naším hlavním cílem je integrace. Třídu vede speciální pedagožka, která v případě potřeby spolupracuje s odbornými pracovišti - se speciálně-pedagogickými centry, s logopedy. Za našimi dětmi a dětmi z ostatních tříd dochází asistentky se cvičeným psem z canisterapeutického centra HAFÍK. Stavebními úpravami v MŠ Sluníčko bylo dosaženo bezbariérového prostředí.

Respektujeme individuální potřeby každého dítěte, jeho vývojová specifika, zájmy, temperament a schopnosti jeho osobnosti.