2. třída - broučci

 

Učitelka: Ivana Marková, Mgr.Bc.Zuzana Cepáková

Věkové složení: 3 - 7 let

 

Třída Brouččci se nachází v zeleném pavilonu a úzce spolupracuje s třídou Medvídků. Soustřeďují se v ní spíše mladší děti.

Naším hlavním cílem je integrace. Třídu vede speciální pedagožka, která v případě potřeby spolupracuje s odbornými pracovišti - se speciálně-pedagogickými centry, s logopedy. Za našimi dětmi a dětmi z ostatních tříd dochází asistentky se cvičeným psem z canisterapeutického centra HAFÍK. Stavebními úpravami v MŠ Sluníčko bylo dosaženo bezbariérového prostředí.

Respektujeme individuální potřeby každého dítěte, jeho vývojová specifika, zájmy, temperament a schopnosti jeho osobnosti.

 

Kontakty

KONTAKTY

 

Mateřská škola Sluníčko, Třeboň
Svobody 1018, 379 01 Třeboň

 

Telefon: 384 70 16 11

 

Ředitelka:

Bc. Zdeňka Feriančíková, tel.: 384 70 16 12

 


 

RADY A TIPY  |  UŽITEČNÉ ODKAZY  |  ZÁPIŠ DO MŠ  |  DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout