1. třída - Mravenci

1. třída - Mravenci

Učitelky: Bc. Michaela Kocandová. Květoslava Koktavá

Počet dětí: 18

 

Vzhledem k tomu, že naše školka má pouze dvě třídy, vytváříme pro děti rodinné prostředí a ve velké míře spolupracujeme s jejich rodiči.

Během školního roku pořádáme 7 společných akcí. Díky krásnému okolí školky chodíme na procházky k rybníku, do lesa, na Pergolu,..

Pro děti vytváříme prostředí, kde najdou nejenom lásku, pohodu a bezpečí, ale kde mohou také tvořit a vzdělávat se v různých kroužcích.

 

Naší prioritou je naučit děti komunikovat mezi sebou, diskutovat v komunitním kruhu, orientovat se v hodnotách a řešit konflikty dohodou.